พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์
เป็นการนำเอาดอกไม้พลาสติกเข้ามาจัดแทน สืบเนื่องจากผู้ให้ต้องการให้สีและดอกไม้อยู่อย่างคงทน จึงมีการพัฒนาใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งโดยมากทำมาจาก พลาสติก ยางพารา กระดาษสา ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ดอกไม้อยู่ได้นาน โดยทั่วไปราคาของดอกไม้ประดิษฐ์ จะอยู่สูงกว่าดอกไม้สด และให้สีสันที่ดูสดอยู่ตลอดเวลา
IN-01 || 800 บาท IN-02 || 800 บาท IN-03 || 800 บาท IN-04 || 800 บาท
IN-05 || 800 บาท IN-06 || 800 บาท IN-07 || 1,000 บาท IN-08 || 800 บาท
Puangreed.com © 2005